• sq
Top
 

Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri”

Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri”

400 lek per person

Muzeu Kombëtar Ikonografik, “Onufri”, institucion shtetëror në varësi të Ministrisë së Kulturës ushtron aktivitetin e tij në kishën e rindërtuar në vitin 1797 në Lagjen Kala, e cila ka qenë katedralja e qytetit.

Katedralja është monumenti më përfaqësues i arkitekturës pasbizantine në qytetin e Beratit. Koleksioni i muzeut përbëhet nga 173 objekte të përzgjedhura nga një fond prej më se 1500 objektesh, që i takojnë fondeve të kishave dhe manastireve të Shqipërisë dhe të qytetit të Beratit, ku 106 janë ikona dhe 67 janë objekte liturgjike, të cilat i përkasin piktorëve ikonografë shqiptarë që krijuan në shekujt XIV – XX si: Onufri, Nikolla i biri i Onufrit, Onufër Qiprioti, David Selenica, Kostandin Shpataraku dhe Çetirët (Gjergji, Nikolla, Johani, Naumi, Gjergji i riu) dhe të shumë piktorëve të tjerë anonimë. Muzeu ka tri salla kryesore, në të cilat janë të ekspozuara veprat më të mira të autorëve që përmendëm më lart si edhe vepra të autorëve të tjerë. Veç ikonave të ekspozuara në mjediset e muzeut, një seri të veçantë përfaqësojnë edhe ikonat e vendosura në ikonostasin e praruar të kishës, të cilat janë vepra të piktorit Joan Çetiri. Në vitrina janë të ekspozuara edhe disa tekstile dhe objekte metalike, të cilat dëshmojnë për një traditë artizanale të një niveli të lartë të Trevës së Beratit.

Orari i vizitave

e Martë  –  e Shtunë              09.00 – 17.00

e Dielë                                    09.00 –  14.00

Kategoritë dhe çmimet e biletave në sportel

Biletë për vizitorë vendas dhe të huaj                             400 lekë

Biletë grup +12                                                                     300 lekë

Biletë e reduktuar -50%                                                     200 lekë

Biletë për fëmijë 12-18 vjeç dhe studentë                      120 lekë

Biletë femijë 0-12 vjeç                                                       Hyrja falas

Kategoritë dhe çmimet e biletave online

 • Biletë individi online                                                                                   300 lekë
 • Biletë Grupi +12                                                                                           200  lekë
 • Biletë Audio Guide                                                                                      400 lekë
 • Grupi Audio Guide                                                                                      300 lekë

 

BLI BILETËN ONLINE KLIKO KËTU

 

Kohëzgjatja e vizitës

35 deri në 55 min.

Çfarë mund të vizitohet

Kompleksi muzeal me kishën, ikonostasin masiv prej druri i gdhendur në reliev të thellë e i veshur me patinë ari, amvonën, fronin etj.

Koleksioni prej 200 ikona dhe objekte liturgjikë të shek XIV deri në shek XX. “Shën Mëria”, “Prezantimi i Krishtit në tempull” dhe “Deizis” e realizuar nga Onufri, serine e ikonave te Nikollës, “Krishti Pantokrator” të Onufër Qiprioti, “shen Meria më shënjtore” te Johan Çetirit, ikonat “Strategu”, “Darka e fundit”, “Burimi jetëdhënës” etj të piktorëvë anonim etj si dhe lipsanet e shenjtorëve Gorazdi dhe Angjelari.

Info të tjera

Në muze funksionon guida didaktike në gjuhët shqip, anglisht dhe italisht funksionon guida QR code në gjuhet shqip, anglisht dhe italisht, funksionon guida në format A3 në 15 gjuhë,

Në muze nuk lejohent përdorimi i pijeve, nuk lejohen kafshët, nuk lejohet filmimi dhe fotografimi.

Në muze në shërbim të vizitorëvë funksionojnë tualete të mjaftueshme

Në muze nuk ka akses për persona me aftësi të kufizuar

Çmimet jane te vlefshme deri me 31 gusht!

 • Included
  Muzeu Kombëtar Ikonografik “Onufri”
 • Not Included
  Breakfast
  Personal Guide
  5 Star Accommodation
  Entry Fees
  Departure Taxes

TOUR LOCATION

WRITE A REVIEW